Contact Service
Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Inhoud
Sluit inhoud voor documentview -->
Alles aan
Alles uit
Filterselectie
Gebruiksfuncties
Type
Pagina afdrukken


Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 6.1

De Regeling Bouwbesluit nieuwbouw 1998, de Regeling Bouwbesluit bestaande bouw 1998, de Regeling Bouwbesluit materialen 1998, de Regeling Bouwbesluit aansluitvoorwaarden en de Regeling Bouwbesluit CE-markeringen en erkende kwaliteitsverklaringen worden ingetrokken.

Artikel 6.2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 6.3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Bouwbesluit 2003