Contact Service
Hoofdstuk 6 Slotbepalingen
Inhoud
Sluit inhoud voor documentview -->
Alles aan
Alles uit
Filterselectie
Gebruiksfuncties
Type
Pagina afdrukken


Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 6.2

Deze regeling treedt gelijk met het Bouwbesluit 2012 in werking1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Naar verwachting is dat op 1 april 2012. Met een inwerkingtreding op 1 april 2012 voldoet deze regeling aan het uitgangspunt van de vaste verandermomenten.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

1) De regeling is gewijzigd per 1 juli 2012 bij Stcrt. 2012, 13245. 2) De regeling is gewijzigd per 1 maart 2013 bij Stcrt. 2013, 5457. 3) De regeling is gewijzigd per 1 juli 2013 bij Stcrt. 2013, 16919. 4) Deze regeling is per 1 april 2014 gewijzigd bij Stcrt 2014, 4057, waarbij de artikelen betrekking hebbende op de Verordening bouwproducten met terugwerkende kracht per 1 juli 2013 in werking zijn getreden. Het onderdeel over plasbrandaandachtsgebieden treedt in werking als artikel 2.16 van het Bouwbesluit 2012 in werking treedt. Bij Stb. 2015, 92 is deze datum bepaald op 1 april 2015. 5) De regeling is gewijzigd per 1 januari 2015 bij Stcrt. 2014, 34076. 6) De regeling is gewijzigd per 1 januari 2015 bij Stcrt. 2014, 37003. 7) De regeling is gewijzigd per 1 juli 2015 bij Stcrt. 2015, 17338. 8) De regeling is gewijzigd per 1 januari 2016 bij Stcrt. 2015, 45221. 9) De regeling is gewijzigd per 1 juli 2016 bij Stcrt. 2016, 33491 10) De regeling is gewijzigd per 1 januari 2017 bij Stcrt. 2016, 71548 11) De regeling is gewijzigd per 1 januari 2018 bij Stcrt. 2017, 73470 12) De regeling is gewijzigd per 1 juli 2018 bij Stcrt. 2018, 35386 13) De regeling is gewijzigd per 1 januari 2019 bij Stcrt. 2018, 72508 14) De regeling is gewijzigd per 1 juli 2019 bij Stcrt. 2019, 36206