Contact Service
Artikel 6.9. Voorziening voor gas
Inhoud
Sluit inhoud voor documentview -->
Alles aan
Alles uit
Filterselectie
Gebruiksfuncties
Type
Pagina afdrukken

Artikel 6.9. Voorziening voor gas

1.

Een te installeren voorziening voor gas voldoet aan:

 1. a.

  NEN 1078 bij een nominale werkdruk van ten hoogste 0,5 bar, en

 2. b.

  NEN-EN 15001-1 bij een nominale werkdruk hoger dan 0,5 bar en lager dan 40 bar.

2.

Een bestaande voorziening voor gas voldoet aan:

 1. a.

  NEN 8078 bij een nominale werkdruk van ten hoogste 0,5 bar, en

 2. b.

  NEN 2078 bij een nominale werkdruk hoger dan 0,5 bar en lager dan 40 bar.

3.

Een te bouwen bouwwerk met een in artikel 6.10 bedoelde aansluiting op het distributienet voor gas heeft, voor die aansluiting, leidingdoorvoeren en een mantelbuis die voldoen aan NEN 2768.