Contact Service
Artikel 4.3. Afmetingen verblijfsgebied en ver ...
Inhoud
Sluit inhoud voor documentview -->
Alles aan
Alles uit
Filterselectie
Gebruiksfuncties
Type
Pagina afdrukken


Artikel 4.3. Afmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte

1.

Een verblijfsgebied heeft ten minste de in tabel 4.1 aangegeven vloeroppervlakte.

2.

Een verblijfsgebied heeft ten minste de in tabel 4.1 aangegeven breedte.

3.

Een verblijfsruimte heeft een breedte van ten minste 1,8 m.

4.

In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 11 m² bij een breedte van ten minste 3 m.

5.

In afwijking van het eerste en tweede lid heeft een verblijfsgebied in een toegankelijkheidssector een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 14 m² bij een breedte van ten minste 3,2 m.

6.

Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben ten minste de in tabel 4.1 aangegeven hoogte boven de vloer.