Contact Service
Artikel 1.29. Nadere voorwaarden na sloopmeldi ...
Inhoud
Sluit inhoud voor documentview -->
Alles aan
Alles uit
Filterselectie
Gebruiksfuncties
Type
Pagina afdrukken

Artikel 1.29. Nadere voorwaarden na sloopmelding

1.

Het bevoegd gezag kan na een sloopmelding als bedoeld in artikel 1.26 nadere voorwaarden opleggen aan het slopen indien deze noodzakelijk zijn voor het voorkomen of beperken van hinder of van een onveilige situatie tijdens het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden.

2.

Het bevoegd gezag kan na een sloopmelding als bedoeld in artikel 1.26 tevens nadere voorwaarden opleggen over:

  1. a.

    het scheiden van en het op de sloopplaats gescheiden houden van het sloopafval in fracties, en

  2. b.

    de wijze waarop de mededeling als bedoeld in artikel 1.33, derde lid, wordt gedaan.

3.

Het is verboden in strijd te handelen met de nadere voorwaarden, bedoeld in het eerste en het tweede lid.