Contact Service
Artikel 1.23. Aanwezigheid bescheiden
Inhoud
Sluit inhoud voor documentview -->
Alles aan
Alles uit
Filterselectie
Gebruiksfuncties
Type
Pagina afdrukken

Artikel 1.23. Aanwezigheid bescheiden

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

 1. a.

  vergunning voor het bouwen;

 2. b.

  veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7;

 3. c.

  afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de wet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en

 4. d.

  overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.