Contact Service
Artikel 1.21. Nadere voorwaarden na gebruiksme ...
Inhoud
Sluit inhoud voor documentview -->
Alles aan
Alles uit
Filterselectie
Gebruiksfuncties
Type
Pagina afdrukken

Artikel 1.21. Nadere voorwaarden na gebruiksmelding

1.

Het bevoegd gezag kan na een melding van een gebruik als bedoeld in artikel 1.18, eerste lid, onderdeel a, onder 1, nadere voorwaarden opleggen aan het gebruik indien deze noodzakelijk zijn voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

2.

Het is verboden in strijd te handelen met de nadere voorwaarden, bedoeld in het eerste lid.