Contact Service
Integrale nota van toelichting van Bouwbesluit ...
Inhoud
Sluit inhoud voor documentview -->
Alles aan
Alles uit
Filterselectie
Gebruiksfuncties
Type
Pagina afdrukken


Integrale nota van toelichting Bouwbesluit 2012

Publicatiedatum: 03 november 2018

Gebaseerd op Stb 2011, 416 en Stb. 2011, 676, en laatstelijk gewijzigd bij het Besluit van 17 oktober 2018, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de labelver-plichting voor kantoorgebouwen, Stb. 2018, 380.