Contact Service
Integrale nota van toelichting van Bouwbesluit ...
Inhoud
Sluit inhoud voor documentview -->
Alles aan
Alles uit
Filterselectie
Gebruiksfuncties
Type
Pagina afdrukken


Integrale nota van toelichting Bouwbesluit 2012

Publicatiedatum: 01 januari 2017

Gebaseerd op Stb 2011, 416 en Stb. 2011, 676, en laatstelijk gewijzigd door het besluit van 11 oktober 2016, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de regels ter uitvoering van de Wet natuurbescherming (Besluit natuurbescherming), Stb. 2016, 383, in werking getreden op 1 januari 2017.