Contact Help
Bouwbesluit Online 2012
Inhoud
Sluit inhoud voor documentview -->
Alles aan
Alles uit
Filterselectie
Gebruiksfuncties
Type

Bouwbesluit Online 2012

Staatsbladen zijn geïntegreerd tot één integrale tekst

Laatst bijgewerkt: 01-04-2014

Welkom
Welkom op de vernieuwde pagina van Bouwbesluit Online. U kunt op deze pagina digitaal het Bouwbesluit 2012 raadplegen.

Bouwbesluit 2012
De teksten van BRISbouwbesluit Online die op www.bouwbesluit2012.nl en www.bouwbesluitonline.nl zijn te raadplegen, zijn de teksten uit het Bouwbesluit 2012 zoals gepubliceerd in Staatsblad 416 inclusief veegbesluit 676 en inclusief de wijzigingen sindsdien. Regeling Bouwbesluit 2012, zoals gepubliceerd in Staatscourant 23914 en inclusief de wijzigingen sindsdien.

Zoekmachine
Door middel van een handige zoekmachine kunt u eenvoudig de informatie vinden die u nodig heeft. Tevens kunt u via het filter selecteren op gebruikersfuncties en type waardoor het nog makkelijker wordt om de juiste artikelen te benaderen die voor u van toepassing zijn.

Actueel en betrouwbaar
Indien er wijzigingen worden doorgevoerd in het Bouwbesluit worden deze wijzigingen direct doorgevoerd op deze pagina. Hierdoor is Bouwbesluit Online altijd actueel en betrouwbaar.

Starten Bouwbesluit Online
Via de inhoudsopgave (in de linkerkolom) op deze pagina kunt u op een overzichtelijke manier de volgende teksten verkennen: Bouwbesluit 2012, Nota van toelichting op Bouwbesluit 2012, Regeling Bouwbesluit 2012, Nota van toelichting op Regeling Bouwbesluit 2012 .

De oude Bouwbesluit Online website is te bereiken via www.bouwbesluit2003.nl

Disclaimer
Bouwbesluit Online is met de grootste zorg samengesteld. BRIS bv aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woords) van op deze website opgenomen informatie.